POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

1. Introducere

Această politică de confidențialitate are ca scop să explice de ce și în ce mod prelucrează  SC New Mozzart SRL  (în continuarea textului “Asociație”) datele despre personalitatea dumneavoastră și ce măsuri ia pentru ca acestea să fie protejate și în siguranță. Prelucrarea datelor legate de personalitate se face în concordanță cu Legea despre protejarea datelor personale. Vă rugăm să citiți această Politică pentru a înțelege cum ne raportăm față de datele dumneavoastră personale. 

Această Politică a confidențialității descrie modalitățile în care Asociația folosește datele personale. Dacă vă dați datele personale și acceptați Politicii de confidențialitate confirmați că sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie folosite în modul descris de Politica de față. În cazul în care Politica de confidențialitate se schimbă, vom publica textul schimbat pe această pagină.

2. Coordonator:

Company name: SC New Mozzart SRL

Commerce chamber code: J35/2994/2015 

Company address: Timisoara, Strada Paulescu Nicolae doctor Nr. 1, Bl. -, Sc. -, Et. 2, Ap. 14 

Fiscal code: 35302940 

Email: dporo@mozzartbet.com

Viber/Phone  +40 0730 033 300

3. Cum adunăm datele dumneavoastră

Adunăm datele dumneavoastră cu ocazia:

      3.1. Utilizării paginii de internet

Asociația adună datele vizitatorilor care accesează pagina http://ro.mozzart.org pe baza interesului nostru legitim pentru o mai bună înțelegere a nevoilor utilizatorilor. În scopurile amintite se adună următoarele date:

 1. ziua și ora accesării paginii,
 2. paginile la care se uită utilizatorul,
 3. tipul și versiunea de browser,
 4. adresa IP a vizitatorului.

Folosim coookies pentru a vă oferi servicii cât mai funcționale, cu un conținut cât mai calitativ. Cookies sunt mici fișiere textuale transpuse pe calculatorul sau mobilul utilizatorului în scopul urmării anumitor pagini și îmbunătățirea serviciilor de utilizare. Se folosec pentru funcționarea, eficientizarea și îmbunătățirea paginilor web. În cazul în care utilizatorul calculatorului a instalat opțiunea de a nu accepta cookiea, el poate să intre în continuare pe pagina web, dar unele funcționalități îi pot fi restricționate. 

Pentru mai multe informații, verificați Politica de cookies.

      3.2. Concursul pentru serviciu

În cazul în care concurați cu ajutorul site-ului SC New Mozzart SRL, introduceți următoarele date în formularul online:

 • Date personale (nume, prenume, număr de fix, număr de mobil, adresă e-mail, fotografie)
 • Informații despre adresă (oraș), 
 • Informații despre studii (pregătire profesională, numele instituției de învățământ în care a fost obținută cea mai înaltă calificare, secția și locul școlii), 
 • Informații despre experiența în câmpul muncii (începutul și sfârșitul, numele firmei și poziția, descrierea funcțiilor și responsabilităților), CV.

Datele personale din formularul completat se prelucrează pe baza acceptului dumneavoastră și doar în scopul alegerii și angajării candidatului. Avem nevoie de datele dumneavoastră personale pentru stabilirea unui contact în vederea procedurii de selecție care precedă ocuparea unui post. Baza legală a prelucrării este acceptul dumneavostră.  Pentru mai multe informații despre modul în care prelucrăm datele unui candidat pentru angajare, verificați Politica noastră de confidenționalitate pentru candidați. 

      3.3. Comunicații

Asociația le oferă utilizatorilor susținere prin intemediul telefonului și e-mailului. În cazul în care ne contactați la numărul de pe site-ul SC New Mozzart SRL, apelul nu va fi înregistrat.

4. Destinatarii datelor personale:

Asociația trimite datele personale altor destinatari doar în baza obligațiilor legale și prin respectarea cererilor regulatorice, respectiv la solicitarea unor entități autorizate ori în cazul realizării, depunerii sau susținerii unei cereri juridice. La nevoie, datele personale se trimit partenerilor serioși de afaceri (prelucrătorilor) pentru menținerea sistemului informațional, sistemului de plăți, rezolvarea cererilor utilizatorilor sau a altor chestiuni asemănătoare, ținând cont de măsurile de protecție necesare, stipulate și definite prin contracte speciale. 

Datele dumneavoastră personale pot fi dezvăluite: Providerilor de servicii, prelucrătorilor, partenerilor de afaceri, agențiilor de credit, băncilor, avocaților, consilierilor, instituțiilor care se ocupă cu prevenirea spălării banilor, tribunalelor, corpurilor regulatoare, instituțiilor pentru protecția minorilor, instituțiilor care tratează dependențe, poliției, asociațiior din domeniul sportului și agențiilor de marketing. 

5. Unde păstrăm datele dumneavoastră personale

Datele dumneavoastră personale sunt păstrate pe servere de pe teritoriul Europei. În cazul în care transmitem unui destinatar datele colectate ale dumneavoastră (după cum scrie în capitolul 4), acesti destinatari vor depozita datele dumneavoastră. Avem grijă să ne asigurăm în permanență că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate și utilizate în conformitate cu această Politică și că prelucrătorii și destinatarii datelor posedă aceleași măsuri organizaționale, tehnice și de cadre ca noi. Unii dintre destinatarii cărora le trimitem datele dumneavoastră pot avea servere care se află în afara teritoriilor protejate conform normativelor Maltei, situația în care vor asigura măsuri corespunzătoare de protecție.

6. Durata păstrării datelor dumneavoastră personale

Puteți retrage în orice momentul acceptul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, ceea ce duce la întreruperea prelucrării și ștergerea lor. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră pe baza unui interes legitim, o vom face până nu depuneți o plângere pentru prelucrare.

Dacă treceți cu succes de procesul selecției și deveniți angajatul nostru, datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în conformitate cu evidențele din domeniul muncii. În cazul în care nu treceți de procesul selecției, datele dumneavoastră vor fi păstrare timp de trei ani.

7. Drepturile utilizatorului

În funcție de tipul și baza juridică a prelucrării, puteți beneficia de următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor personale: 

 • Acces la date
 • Corectarea datelor
 • Ștergerea datelor
 • Transmisibilitatea datelor
 • Limitarea prelucrării datelor
 • Dreptul la obiecție

8. Siguranța datelor

Asociația, în calitate de coordonator și prelucrător, își ia toate măsurile de securitate necesare, de ordin organizațional, tehnic și de cadre, în conformitate cu măsurile pentru protejarea datelor personale și standardele necesare pentru prevenirea și combaterea situațiilor de de abuz, distrugere, pierdere și orice utilizare neautorizată. Același nivel de responsabilitate și siguranță îl cerem și partenerilor noștri de contract (prelucrători). 

9. Plângeri

Pentru toate întrebările legate de protejarea și prelucrarea datelor vă puteți adresa angajatului nostru responsabil cu protejarea datelor la adresa de e-mail dporo@mozzartbet.com  Angajatul responsabil cu protejarea datelor are obligația să vegheze asupra legitimității prelucrării acestora, să protejeze drepturile și libertățile utilizatorilor (și a celorlalte persoane a căror date le prelucrează) și să acorde sfaturi persoanelor responsabile din domeniul protejării datelor personale. 

Fiecare cerere primită va fi rezolvată în cel mai scurt timp, cel târziu la 30 de zile din momentul primirii. Cu ocazia stabilirii contactului și impunerea cererilor pomenite vom depune eforturi să stabilim identitatea dumneavoastră și să preîntămpinăm utilizarea neautorizată a datelor personale.

În cazul în care considerați că datele dumneavoastră sunt utilizare într-un mod neautorizat, puteți depune o plângere Angajatului responsabil cu protejarea informațiilor de importanță publică și protejarea datelor personale. 

Această versiune a Politicii de confidențialitate a fost ajustată ultima dată în ziua de 17.03.2021.

SC New Mozzart SRL